AHMET YEŞİL

” Sesler ve İzler | Sounds and Marks”
 30 Mart – 18 Nisan 2018      A & B Salonu

Galeri Soyut, 30 Mart – 18 Nisan 2018 tarihleri arasında Ahmet Yeşil’in 108. kişisel resim sergisi “Sesler ve İzler” i sanatseverler ile buluşturuyor. Ahmet Yeşil’e ait eserler 18 Nisan’a kadar Galeri Soyut A  ve B salonunda izlenebilir.
Gallery Soyut brings together Ahmet Yeşil’s 108th solo exhibition named “Sounds and Marks”, the dates between March 30th and April 18th with art lovers. Artworks belonging to Ahmet Yeşil can be seen in the Gallery Soyut Hall A&B until April 18th.

 

Yaratmanın yaşama karşı cephe açmak olduğu inancıyla, yaşanılan gerçekten kendi gerçeğimi yaratarak çoğalmaya çalışıyorum, sonsuzluğun içinde bilinmeyen boşluklara yaşam izlerimi bırakarak…
Sanatçı, sorduğu tüm soruların karşısında kendi sanat dili ile yanıtını da yaratır. Yaratı bir ifade gücü biçimidir. Nesnel duruşuyla, niteliksel semantik gücü de soru karşısında ki ses yanıttır. En doğru olanda sesinizin bıraktığı izlerdir., kendi doğrularımız, yaşam ilkelerimizle kendimize ait olandır. Her sanatçı kendi gerçekleriyle, yaratıcı dünyasında, kendine ait yaratıcı süreçte izlerini birakarak çoğalır

Malzemenin imkânlarıyla sürdürülen, gerilim, sanatçının verimini doğrudan etkiler. Gerilim yerini uzlaşmaya bıraktıkça, sanatçının diliyle hayat arasındaki sürtüşme ortadan kalkar, söz barışın işgaline uğrar, söz tükenir, kalan izler bizi her çağda sonsuz devinim içinde sesin izlerini takip etmemizin rehberi olarak yaşamın katmanları arasındaki halkaları oluşturur.

Sanatçı da izleyiciyle aynı ölçü de yeni yollara yöneliyor. Sanat eserini kurcalamak risk almaktır. Sanatçının çalışma süreci bittiğinde, ortaya çıkan ses tüm duyu ve birikimlerinin sanatçıya da hiç beklemediği sorular sorar. Bir uçurum kenarın da duruşun bilince etkisidir. Bilincin yaratığı ses dalgalarının geride bıraktığı dilin izleri de gerçekte onunla beraber izleyiciyi de sürükler bu serüvenin içine.

Bu izler yaratının ses dalgalarının zaman, zaman duyamadığımız sormaya başladığımız anda duyduğumuz gerçekte eserin bize seslenişi kurduğumuz iletişimle bizi etkileyen imgelerdir izler dediğimiz gerçek bu imge duyumsaması izleyicinin kendi hakikati üzerinden
Duyumsadığı imlerdir…

Ahmet Yeşil 1954 Mersin’de doğdu. Mersin’de yaşıyor ve çalışıyor.

1973 – 1985 Ressam Nuri Abaç, İlhan Çevik ve Ernür Tüzün’den resim eğitimi aldı

2015 Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü.

Türkiye’de birçok özel koleksiyonda yapıtları yer alan sanatçının, Almanya, ABD, Kanada, Hollanda, İngiltere başta olmak üzere önemli yabancı koleksiyonlarda da eserleri bulunmaktadır. UPSD üyesi olan Ahmet Yeşil; şimdiye kadar 107 kişisel sergi açtı, 306 karma ve yarışma sergisine katıldı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda 24 ödül aldı.

Türkiye’deki Kişisel Sergilerden Seçmeler:
2018     Galeri Soyut / A- B Salonları, Ankara
2016     Galeri Soyut / A- B Salonları, Ankara
2016     MTSO Galerisi, Mersin
2015     Ekol Sanat Galerisi, İzmir
2014     Rh Sanat Galerisi, İstanbul
2014     Galeri Soyut, Ankara
2012     Galeri Soyut, Ankara
2010     Galeri Soyut, Ankara
2006     Osmanlı Tersanesi, Bodrum
2006     Ege Üniversitesi A.K.M., İzmir
2006     Ege Üniversitesi Sanat Fuarı, İzmir
2005     İlayda Sanat Galerisi, İstanbul
2004     Galeri Artist, İstanbul
2001     Aphrodias Sanat Galerisi, İzmir
2001     CEY Sanat Galerisi, İstanbul
2001     Görüntü Sanat Galerisi, Adana
2000     Armoni Sanat Galerisi, Ankara
1999     Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1998     Halkbank Sanat Galerisi, Ankara
1997     Aphrodite Sanat Merkezi, İzmir
1995     Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1995     Selvin Sanat Galerisi, Ankara
1993     Kile Sanat Galerisi, İstanbul
1990     Destek Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul

Yur Dışındaki Kişisel Sergilerden Seçmeler:

2016     Nisan, Taipei 101 Sanat Galerisi, Tayvan / Çin
2016     Melina Kültür Merkezi, Atina / Yunanistan
2014     Ludwig Galerie Schloss, Oberhausen / Almanya
2013     Georgain National Museum, Tiflis/Gürcistan
2012     Survivors Mostra d’arte Contemporanea a Firenze, Floransa / İtalya
2011     VisualTouchesExhibition, New York / Amerika
2011     Galerie Tuillier, Paris / Fransa
2011     Earth Gallery, New Jersey/Amerika
2011     Floransa Bienali, Floransa / İtalya
2011     Miami Sanat Fuarı, Kişisel Sergi, Miami / Amerika
2005     Gallery Hittite, Toronto/Kanada
2005     HerrenhofMussbach Sanat Galerisi, Neustadt/ Almanya
2004     LaheyHause of Art Gallery, Hollanda
2003     Amsterdam Hause of Art Gallery, Hollanda
2003     Monreal /Kanada

Ödüller:

2015     Adana Kültür ve Sanat, Ressamlar Derneği Puduhepa Bilim Sanat Onur Ödülü / Adana
2014     “Mersin En’lerini Seçiyor” Anketi Sonucu En İyi Ressam Ödülü / İstanbul
2013     Ankara Gazi Rotary Kulübü Yılın Meslek Hizmet Ödülü / Ankara
2013     Mersin 1. Kültür Etkinliği Kent Hizmet Ödülü / Mersin
2012     Uluslararası Lions Kulüpler Birliği MelvinJones Ödülü
2011     Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Delegasyon Ödülü, Gümüş Madalya / Paris-Fransa
2011     Mersin İ.S.K. Kent Onur Ödülü
2010     Ankara Sanat Kurulunun Yılın Resim Dalında Sanatçı Ödülü/ Ankara
2009     Louvre Müzesi, Carousel Salon Sergisi Delegasyon Ödülü / Paris – Fransa
2004     3. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Sanat Özel Ödülü
1997     2. Deniz Müzesi Komutanlığı Birincilik Ödülü
1996     1. Deniz Müzesi Komutanlığı Üçüncülük Ödülü
1995     Kayseri Valiliği Resim Yarışması Ödülü
1993     26. D.Y.O. Resim Yarışması Büyük Ödülü
1993     Kültür Bakanlığı 1. Kapadokya Resim Yarışması Mansiyon
1992     Adana Çimento Sanayi Resim Yarışması Mansiyon
1992     Tekel 6. GelenekselResim Yarışması Birincilik Ödülü
1992     Sanatçı Gözüyle Antalya Resim Yarışması Mansiyon
1991     Körfez Belediyesi Resim Yarışması Mansiyon
1990     T.P.A.O. Resim Yarışmasında 1.Mansiyon
1989     Ordu İl Resim Yarışmasında 1.Mansiyon
1985     Mersin Uluslararası Resim-Heykel-Seramik Yarışmasında Mansiyon
1983     Turgut Pura Yarışmasında Kültür Bakanlığı Ödülü
1982     Turgut Pura Yarışmasında İzmir Resim Heykel Müzesi Ödülü

AHMET YEŞİL (1954, Mersin)

He lives and works in Mersin, Turkey.

1973-1985 He studied painting with painters Nuri Abaç, İlhan Çevik ve Ernür Tüzün.

2015- Anadolu University Department of Sociology

In addition to private art collections in Turkey, he has paintings in important foreign collections mainly Germany, America, Canada, Netherlands, United Kingdom. Ahmet Yeşil, is a member of the Unicef International Association of Plastic Arts. So far he opened 107 personal exhibition, and joined 306group and contest exhibitions. Received 24 awards in national and international contests.

 

SELECTED SOLO EXHIBITIONS IN TURKEY

2016     18 March – 7 April, Gallery Soyut, Ankara
2016     15 April – 5 May, MTSO Gallery, Mersin
2015     Ekol Art Gallery, Izmir
2014     Rh Art Gallery, Istanbul
2014     Gallery Soyut, Ankara
2012     Gallery Soyut, Ankara
2010     Gallery Soyut, Ankara
2006     Osmanlı Tersanesi, Bodrum
2006     Ege University A.K.M., Izmir
2006     Ege University Art Fair, Izmir
2005     Ilayda Art Gallery, Istanbul
2004     Galley Artist, Istanbul
2001     Aphrodia Art Gallery, Izmir
2001     CEY Art Gallery, Istanbul
2001     Görüntü Art Gallery, Adana
2000     Armoni Art Gallery, Ankara
1999     Kile Art Gallery, Istanbul
1998     Halkbank Art Gallery, Ankara
1997     Aphrodite Art Gallery, Izmir
1995     Kile Art Gallery, Istanbul
1995     Selvin Art Gallery, Ankara
1993     Kile Art Gallery, Istanbul
1990     Destek Reasürans Art Gallery, Istanbul
 

SELECTED PERSONAL EXHIBITIONS (ABROAD)

2016     April, Taipei 101 Art Gallery, Taiwan / China
2016     1-15 February, Melina Culture Center, Athens / Greece
2014     Ludwig Galerie Schloss, Oberhausen / Germany
2013     Georgain National Museum, Tbilisi / Georgia
2012     Survivors Mostra d’arte Contemporanea a Firenze, Florence / Italy
2011     Visual Touches Exhibition, New York / USA
2011     Galerie Tuillier, Paris / France
2011     Earth Gallery, New Jersey / USA
2011     Florence Bienniale, Florence / Italy
2011     Miami Art Fair, Solo Exhibition, Miami / USA
2005     Gallery Hittite, Toronto / Canada
2005     Herrenhof Mussbach Art Gallery, Neustadt / Germany
2004     Lahey Hause of Art Gallery, Holland
2003     Amsterdam Hause of Art Gallery, Holland
2003     Monreal / Canada
 
AWARDS
2015     Adana Culture and Art, Painters Association Puduhepa Science and Art Honor Award / Adana
2014     “Choosing the Most for Mersin” Survey Result Best Painter Award / Istanbul
2013     Vocational Service Award of the Year Ankara Gazi Rotary Club / Ankara
2013     Mersin 1st Cultural Activity of the City Service Award / Mersin
2012     International Association of Lions Club Melvin Jones Award
2011     The Louvre Museum, The Silver Medal in the Salon Exhibition Delegation Award, Carousel / Paris-France
2011     Mersin I.S.K. City Honor Award
2010     Best Picture of the Year – Ankara Arts Council Artist Award / Ankara
2009     The Louvre Museum, The Carousel Salon Exhibition Delegation Award / Paris-France
2004     3rd Mersin International Music Festival Arts Special Prize
1997     2nd Museum of the Sea Command, 1st prize
1996     1st Museum of the Sea Command, Third Prize
1995     Governorship of Kayseri Picture Contest Award
1993     26th D.Y.O. Picture Contest Grand Prize
1993     The Ministry of Culture 1st Cappadocia’s Picture Contest Honorable Mention
1992     Adana Çimento Sanayi Painting Competition, Mention
1992     Tekel 6th Traditional Painting Competition 1st Prize
1992     Artist’s View of Antalya, Painting Competition, Honorable Mention
1991     The Gulf’s Picture Contest Honorable Mention
1990     T.P.A.O. Painting Competition 1st Mention
1989     Ordu Provincial Painting Competition 1st Mention
1985     Mersin International Painting-Sculpture-Ceramic Competition Honorable Mention
1983     Turgut Pura Contest Ministry of Culture Award
1982     Turgut Pura Contest, Izmir Painting And Sculpture Museum Award

Sayfadaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için, eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. When you click on the images on the page, you can view it in large size. You can contact us by e-mail, phone (90 312 438 86 70) or by using the form under the page to specify information about the work you are interested in.

Gönder

Sayfadaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için, eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. When you click on the images on the page, you can view it in large size. You can contact us by e-mail, phone (90 312 438 86 70) or by using the form under the page to specify information about the work you are interested in.

İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için formu doldurabilirsiniz

Adınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Eser Kodu (Örnek: he1502-11)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız