Ahmet Yeşil - 150x90 cm - TÜYB - 2012 "İçsel Dokunmalar Üzerine"