Sergi İzle / Watch Exhibition

Ali Özhan Güneş 1982 yılında Gaziantep’te doğdu.
2007 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü bitirdi.
2011 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde Yüksek Lisans yaptı.
Halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde Sanatta Yeterlilik eğitiminde tez aşamasında devam etmektedir.

Ali Özhan Güneş was born in 1982 in Gaziantep.
In 2007, he completed the Department of Painting and Business Teaching at Cumhuriyet University Faculty of Education.
In 2011, he completed his master’s degree in Painting Department of Mersin University Fine Arts Institute.
He is currently continuing his thesis on Art Proficiency in Art Department of Anadolu University Fine Arts Institute.

ESERLER / ARTWORKS