bugra-ozer
Sergi İzle / Watch Exhibition

1987‘de İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini babasının görevleri nedeniyle sırasıyla Erzurum, Kayseri ve Ankara’da tamamladı. Lise öğreniminin ilk iki yılını İzmir Maltepe Askeri Lisesi’nde gördükten sonra, son iki yılını Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’nde tamamladı. 2005 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nde Lisans Eğitimine başladı ve 2010 yılında mezun oldu. 2011 yılında kabul edildiği Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Yüksek Lisans Programı’nı 2014 yılı Haziran ayında tamamladı. 2013 yılında ÖYP programı kapsamında atandığı Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden doktora programı için Hacettepe Üniversitesi’ne atandı ve halen aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 

He was born in Istanbul, in 1987. He completed his first two years in highschool at Maltepe Military Highschool than he complited his higschool education at Bahçelievler Deneme Highschool. He graduated from Anadolu University, Fine Arts Faculty, Ceramic Department. Than he attended to Hacettepe University Ceramic Department for M.a degree and graduated in 2013. He continue his Ph. D at Hacettepe University and he is also a Research Asistant at the same university.

Polemistés Şiirsel Bir Anlatımın Düşsel İfadeleri! Kendi içinde gerçeği göstermekten uzak tek bir doğrunun olmadığı Mitoslar, abartmanın gerçeküstü anlatımları olmuşlardır. Farklı coğrafyalarda, kültürlerde ve zamanlarda ortak bilinçaltına sahip olan insanoğlu benzer Mitoslar yaratmıştır. Mitoslarda yer alan gerçeküstü anlatım, Buğra Özer’in hayal dünyasında şekillenerek şiirsel anlatıların düşsel yorumları haline dönüşmesidir. Dönemin bilinçdışı, gerçeklikten uzak olayları kilin plastikliğinde tanrısal karakterlerin tanrısal hayvanlara dönüşmesini sağlıyor. Mitoslarda yer alan Minetorlar, Sentorlar, Gök Boğaları Özer’in düşsel yorumu içinde kendi karakterlerini yaratıyor. Sanatçı, Antik Yunan mitoslarındaki algı üzerinden, tanrılara sunulan hayvanları güçlendirerek kahramanlaştırıyor. Renk, doku, biçim bütünlüğü ile serginin tamamı yeni bir 21 yy mitosunu biçimsel olarak izleyici ile baş başa bırakıyor. – Kaan Canduran

ESERLER / ARTWORKS