Demet Kaya Güngörür
Sergi İzle / Watch Exhibition

Demet Kaya, 1978 yılında İstanbul’da doğdu. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Çalışmalarını İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Serge Daney “Her form bana bakan bir yüzdür” der. Demet Kaya Güngörür’ün heykelinin yüzü de farklı bir form olarak varlığını ortaya koyuyor. Düşünsel gücün, eylemle birleştiği bu heykeller taşın yontulma aşamasında sanatçıya bakan yüzlerden oluşur. Sanatçı heykelinin nasıl olacağına karar veriyor gibi görünse de aslında her taş ayrı bir yüz, her yüz ayrı bir form ile kendini var eder. Heykel sanatçısı taşın sözünden çıkmadığı sürece ulaşmak istediği noktaya varabilir. Heykeller içinde açılan boşluklar taşın kütleselliğini ortadan kaldırırken bu ağır malzeme sanatçının ellerinde adete estetik bir hafiflik kazanıyor.
Sanatçı keykel çalışmalarını ele alırken ağırlıklı olarak Afyon, Kemalpaşa ve Marmara mermerlerini tercih eder. Bunun yanı sıra bir taş ocağından çıkartılmayıp doğada amorf şekilde bulunan, sertlik derecesi mermerden bir nebze daha düşük, renkli ve doğal taşlar kullanır. Bunlara örnek olarak, Hatay bölgesinde bulunan Serpantin, İğneada Sultan Yeşili, İzmit Kandıra ve bir çok bölgeden temin edilebilen Oniks gösterilebilir. Uygulamadaki seçim, sanatçının anlatım kaygısı doğrultusunda belirlenir. Büyük boyutlu uygulamalarda hem büyük kütleler verebilmesi açısından hem görsel gücü yönüyle hem de dış koşullara çok uzun zamanlar dayanabilmesi sayesinde çoğunlukla mermer tercih edilir.

ESERLER / ARTWORKS