Dinçer Güngörür
Sergi İzle / Watch Exhibition

Dinçer Güngörür, 1977 yılında Adana’da doğdu. 2001 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nden mezun oldu. Çalışmalarını istanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.
Sanatçı heykel çözümlemelerinde figüratif anlayışı benimser. Üretimlerindeki çıkış noktası, kendisinin de ait olduğu toplumu oluşturan bireylerdir.
Tarihsel bağ ve kültürel aidiyetin yanı sıra, kişilerin sanatçı üzerinde bıraktığı algısal etkilerde form olarak  ortaya çıkmaktadır.
Anlatım dili, kütleye bağlı kalınarak sadeleştirilmiş salt formlara ulaşma arayışı olarak açıklanabilir.
Heykel çalışmalarını ele alırken ağırlıklı olarak Afyon, Kemalpaşa ve Marmara mermerlerini tercih eder. Bunun yanı sıra bir taş ocağından çıkartılmayıp doğada amorf şekilde bulunan, sertlik derecesi mermerden bir nebze daha düşük, renkli ve doğal taşlar kullanır. Bunlara örnek olarak, Hatay bölgesinde bulunan Serpantin, İğneada Sultan Yeşili, İzmit Kandıra ve bir çok bölgeden temin edilebilen Oniks gösterilebilir. Uygulamadaki seçim, sanatçının anlatım kaygısı doğrultusunda belirlenir. Büyük boyutlu uygulamalarda hem büyük kütleler verebilmesi açısından hem görsel gücü yönüyle hem de dış koşullara çok uzun zamanlar dayanabilmesi sayesinde çoğunlukla mermer tercih edilir.

ESERLER / ARTWORKS