Hüseyin Feyzullah
Sergi İzle / Watch Exhibition

Hüseyin Feyzullah 1990 yılında Taşkent‘ de doğdu. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’ ne girdi. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüde yüksek lisans eğitimi gören sanatçı halen Firdevsi Feyzullah Atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Geçmişten Günümüze Natürmortlar:

İnsanın, varolduğu günden başlayarak; doğaya karşı olan ilgisi, biçim ve amaç bağlantısı keşfederek gelişmesini ve ilerlemesini sağlamıştır. İlk sanat ürünleri olarak tanımladığımız mağara duvarlarına yapılan resimler, o dönem insanın doğaya karşı olan büyü ve bereket ayinlerinin sonucudur. İçinde yaşanılan ortamın subduğu olanakları akıl ve becerisiyle birleştiren insanoğlu, ilkçağlardan günümüze kadar uzanan geniş zaman dilimi içerisinde doğaya yönelen sanat beğenisinin bir göstergesi olan sanat yapıtlarını ortaya çıkarmıştır. Geçmişten bu yana değişmeden belli bir sistem içerisinde varolan meyveler, çiçekler kısacası ‘’Doğanın Nesneleri’’ olarak tanıyabileceğimiz konular sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Doğanın özündeki bozulmayan ve değişmeyen düzene karşı aradığım gerçekleri belli bir süre sonra atölyeme taşıdım. Meyve, çiçek v.b. gibi hareketsiz doğa parçaları XVII Yüzyıl Rönesans Hollanda’sından başlayarak günümüze kadar gelmiş çeşitli bölge ve dönemlerde sanatçılara esin kaynağı olmuş ve ‘’Natürmort’’ başlığı altında değerlendirilmiştir. Benim resimleri ise genellikle doğanın ürünü olan meyveleri, insan aklının ve becerisinin ürünleri olan objeleri birleştirmem ile oluşmaktadır.

1990 – Born in Tashkent
2009 – Attended Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Graphic Design
2013 – Graduated from Hacettepe University Faculty of Fine Arts Department of Graphic Design
Continues his works in Firdevsi Feyzullah Atelier

ESERLER / ARTWORKS