Hüseyin Feyzullah, 135x85 cm - TÜYB - 2013 - "Persephone'un Kaçışı"