mine-poyraz
Sergi İzle / Watch Exhibition

1972 yılında Eskişehir ’ de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir ’ de tamamladı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden mezun oldu. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Seramik Ana sanat Dalı Yüksek Lisans Programına başladı. 1999 yılında ‘ Seramik Yüzey Değerlendirme Ajur Yöntemi ’ başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 2012 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Programında Sanatta Yeterlik  eğitimine başladı. 2015 yılında “Sürdürülebilir Tasarım ve Seramik Kaplama Sektöründe Sürdürülebilirlik” başlıklı tezini tamamlayarak Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 1999 yılında Dumlupınar Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu Seramik Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak başladığı çalışma hayatına halen Bilecik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Programında Öğretim Üyesi olarak devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli karma sergi ve yarışmalarda eserleri sergilenen Poyraz’ın seramik alanında 4 ödülü ve 6 kişisel sergisi bulunmaktadır.

She was born in Eskişehir in 1972.She graduated from ceramics department faculty of Fine Arts Anadolu University in 1996 completed her M.A  in the same time department in 1999.She completed her P.H.D in  Ceramic and Glass Design department of Mimar Sinan Fine Arts University in 2015 with her thesis on “Sustainable Design and Sustainability in Ceramic Coating Sector.” She has participated  four awardsin several national and international exhibitional exhibitions and competitions.She has received four awards in the field of ceramics two national and two international competitions. She has been a lecturar Fine Arts And Design Faculty  of Bilecik Şeyh Edebali Univercity since 2016.

Mine (Aktaş) Poyraz

İnsan vücudu ve onu oluşturan parçalar , karmaşık bir faaliyetler zinciri oluşturur. Tıpkı insan vücudu gibi doğa da sürekli bir dönüşüm içindedir ve dönüşüm içinde kadın bir ağaç gövdesi gibi kökten gövdeye gövdeden yapraklara sonra tekrar köklerine dönmek üzere tekrar eden bir döngü içinde sürekli üretir. Kadın gövdesi ise her kültürde oluşturduğu etki ile değişik kültürlerde farklı şekillerde yorumlanarak pek çok esere esin kaynağı olmuştur.

 Ağaçlar ise toprağın derinliğine inen kökleri ile ölümü, gökyüzüne yükselen dalları ile yaşamı sembolize etmektedir. Geçmişten günümüze pek çok kültürde, bereketin, yaşamın ve sonsuzluğun sembolü olan ağaçlara, farklı kültürlerde genellikle benzer anlamlar yüklenmiştir.

Kendini mevsimlere göre yenileyen ağaçlar, yüzlerce yıllık varlıkları, gölgelerinde barındırdıkları ve pek çok kültürde var olan sembolik anlamları ile çalışmalarında derin ve çok anlamlı bir esin kaynağı olmuştur. Ağaçların gölgesinde pek çok canlıyı barındırdığı, yaşamın kaynağı olduğu gibi,  seramik figürlerimde de kadın, sürekli, koruyup, barındırarak üretmektedir.

 Çalışmaları ajur yönteminin yanı sıra renkli çamur kullanmakta formları kalıpta şekillendirerek pişirimleri ise yüksek derecede (1165) gerçekleştirilmektedir.

 

Mine (Aktaş) Poyraz

The human body and its constituent parts form a complex chain of activities. Just like the human body, nature is in a continuous transformation, and in the transformation it continually produces in a loop that repeats the foliage from the root to the body like a tree trunk, then repeats it back to its roots. The female body has become a source of inspiration for many cultures by being interpreted in different forms in different cultures with its effect on each culture.

The trees symbolize life with roots descending to the depth of the earth and deaths rising in the sky. In many past cultures, trees, which are a symbol of abundance, life and eternity, generally have similar meanings in different cultures.

Trees that renew themselves according to the seasons have become a source of profound and meaningful inspiration in their work with symbolic meanings that exist in hundreds of years of existence, in their shadows and in many cultures. In the shadow of the trees, there are many living creatures, as the source of life, and in my ceramic figures, the woman is producing by keeping, protecting and harboring.

In addition to the method of openwork, studies use colored sludge to shape the molds and the firing is carried out at a high level (1165)

Kanatlar Galeri Soyut 2018 ANKARA
“Ağaçların Gölgesinde” ETO Sanat Galerisi ESKİŞEHİR
2017 “Gölgeler” Galeri Soyut ANKARA
2008 Takıantika Sanat Galerisi ANKARA
2004 Takıantika Sanat Galerisi ANKARA
2000 Takıantika Sanat Galerisi ANKARA

ÖDÜLLER
2013 Uluslararası Gizem Frit Seramik Yarışması 2. lik Ödülü SAKARYA
2010 I.Avrasya Seramik Kongresi & III. Uluslararası Kütahya Çini Sempozyumu kapsamında düzenlenen Kütahya Porselen 40. Yıl Seramik Yarışmasında başarı ödülü
KÜTAHYA
2000 İzmir Rotary Altın Testi Seramik Yarışması Özel Ödül İZMİR
1998 İzmir Rotary Altın Testi Seramik Yarışması Mansiyon İZMİR

2018 SOLO EXHİBİTİON “Wings” SOYUT Art Gallery ANKARA
“İn the Shade of Trees” ETO Art Gallery ESKİŞEHİR
2017 “Shadows” SOYUT Art Gallery ANKARA
2008 Takıantika Art Gallery ANKARA
2004 Takıantika Art Gallery ANKARA
2000 Takıantika Art Gallery ANKARA

PRIZE

2013 İnternational Gizem Frit Ceramic Competitions II. Prize SAKARYA
2010 I.Avrasya Ceramic Kongresi & III. International Kütahya Tiles symposium Kütahya Porcelain 40.Ceramic Competitions Honorable Mention
KÜTAHYA
2000 İzmir Rotary Altın Testi Ceramic Competitions Spesial Prize İZMİR
1998 İzmir Rotary Altın Testi Ceramic Competitions Honorable Mention İZMİR

ESERLER / ARTWORKS