Necmettin Özlü
Sergi İzle / Watch Exhibition

1950 yılında Trabzon’da doğan Necmettin Özlü, 1967’de Trabzon Lisesini bitirmiş, 1972’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi’nden Yüksek Mühendis diplomasıyla mezun olmuştur.1972 yılı sonunda Devlet bursu ile gittiği Paris’te 1978 yılına kadar öğrenimine devam ederek Paris Üniversitesi’nden doktora derecesi almıştır. 1979 yılında Ege Üniversitesi’nde asistan olarak çalıştıktan sonra, Cezayir Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 1987 yılına kadar Cezayir’de kalan sanatçı profesyonel resim çalışmalarına 1980 yılında orada başlamış ve ilk sergisini 1985 yılında orada açmıştır. Akademik kariyerine 1987 yılında son vererek serbest ressam olarak önce Ankara, daha sonra on iki yıl boyunca Brüksel ve Paris’te çalışmıştır. Şimdiye kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Cezayir, Brüksel, Gent, Paris ve New York’da 32 kişisel sergi açmış, pek çok karma sergiye katılmıştır. Cezayir Devlet Güzel Sanatlar Müzesi, Türkiye dış temsilcilikleri ile yerli ve yabancı kolleksiyonlarda pek çok eseri bulunmaktadır. UNESCO UPSD Türkiye Plastik Sanatçılar Derneği üyesidir.

Born in Trabzon (1950), Necmettin ÖZLÜ graduated from Trabzon High School in 1967 and earned a M.S. degree in earth sciences from Black Sea Technical University in 1972. He earned a State scholarship and obtained his doctorate degree from Paris University in 1978. He worked as a research assistant in Ege University in 1979. The following year, he started to serve in Algeria Science and Technology University as a faculty member and lived there until 1987. He began his professional art career as freelance artist and opened his first exhibition in Algeria. He has carried out his works in Ankara and some other European cities. He lived 12 years in Bruxelles and Paris. He opened 32 personal exhibitions and participated in many group exhibitions in Ankara, İstanbul, İzmir, Algiers, Brussels, Gent, Paris and New York. Özlü’s works are exhibited in Algeria State Museum of Fine Arts, some Turkish Representations and domestic and foreign private collections. He is a member of UNESCO UPSD Turkey’s Section.

Galeri Soyut’ta 2010 yılında ilk denemelerini sergilediği ve kendi sözleriyle “ Yeniden Yaratma Eylemi” olarak tanımladığı son çalışmalarında Özlü, değişik zamanlarda çalıştığı iki veya daha çok yapıtı (tablo, fotoğraf, heykel görseli, desen vs.) aynı düzlemde yan yana/üst üste getiriyor. Renkler, formlar, figürler ve ışık yine sanatçının kendi sözleriyle; karşılaşıyor, harmanlanıyor, yeniden düşünülüyor ve dönüştürülüyor. Bu dönüşümü sanat eleştirmeni Nazlı PEKTAŞ şöyle yorumlamaktadır: “Birlikte yeni sözlerine kavuşan yapıtlar, dijital ortamda kurulan yeni bağlarla ve baskı sonrası müdahalelerle hem geldikleri resmi, deseni ya da fotoğrafı yani kaynağı işaretlerler hem de yeni anlamlar kazanarak dönüşürler”.

Trabzon, 1950 doğumlu, otodidakt bir sanatçı olan ve yapıtları Türkiye ve yurtdışında resmi ve özel kolleksiyonlarda yer alan Necmettin Özlü, KTÜ ve Paris Üniversitesi’nde yerbilimleri tahsil etmiş ve bir süre akademik kariyer yaptıktan sonra üniversiteden ayrılmış, 1987 yılından itibaren serbest ressam olarak çalışmaya başlamıştır. Şimdiye kadar yurtiçi ve yurtdışında 33 kişisel sergi açmış, pek çok karma sergiye katılmıştır.

Sıradışı uslübuyla eleştirmenlerin ilgisini çekmiş olan sanatçının son yapıtları gören, gördüğüne dahil olan bedenin sanatla hayatı birleştirdiği yerlerde karşısına çıkan şeylerin yeniden bir araya gelerek yeni olasılıklar araması/sunmasıdır.

Özlü’ye göre, tablo yüzeyinden yansıyan ışığın beynimizde bıraktığı imgeler ve renkler, yani gözlerimiz yoluyla beynimize ulaşan enerji müzikteki titreşimler gibidir. Yani resim, herşeyden önce, gözlerimizle dinlediğimiz bir müziktir.

ESERLER / ARTWORKS