Özden Gezer Yarımca
Sergi İzle / Watch Exhibition

Özden Gezer 1980 Erzincan / Tercan’da doğdu.

2000 – 2003 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu.

2006 yılında yine aynı üniversitede yüksek lisansını, 2010 yılında da doktorasını tamamladı. Birçok karma sergiye katılan sanatçı 3 kişisel sergi açtı. Özden YARIMCA halen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kavramsal düzeyde; ister gerçeklik boyutuyla ele alınsın ister mecazi manada olsun ‘göç’, modernite ve marjinalliğin kesişme noktasından bakıldığında doğrusal bir ilerlemenin mümkün olamayacanın ve bununla birlikte eş zamanlı rasyonel bir düşünme tavrını da bozguna uğrattığı inancındayım. Küresel düzlem-yüzey içerisinde yer alan insan göçleri modernitenin çekirdeği olarak adlandırılan kentsel mekanı bir dönüşüme uğrattığı gibi ‘kültür’ ve ‘kimlik’ kavramlarını da muğlaklaştırmakta ve eski açıklama kalıplarını geçersizleştirmektedir. Kavramsal düzeyde ise bu sürece, farklı tarih ve hafızaların iç içe geçip harmanlanması, tekil ve öncelikli kimlik kurgularının parçalanması ve dilin melezleşmesi eşlik etmektedir. Modernitenin penceresinden bakıldığında, toplumsal ve kültürel kuramların bu hareketli dünyayı anlatmakta yetersiz kaldığını görmek kaçınılmaz olduğu tespitini yapmak zor olmasa gerek. Somut gözlemlerle kavramsal düşüncelerin yan yana yürüdüğü bu deneysel süreçlerden oluşan bu resimsel anlatım, aynı anda hem parçalı hem de bütünsel bir yapıyı ortaya çıkarmaya çalıştığını söyleyebilirim. Kültürel çeşitliliğin farklı mecralarında gezinirken ‘öteki’ ile tanışmanın ve anlaşmanın yeni yollarını keşfederiz bu resimlerde. Bu resimler bir başka deyişle, melezleşen metropol insanlarının kent sosyolojisi içindeki genel geçer haritasının da bir reddidir.

ESERLER / ARTWORKS