Sertap Yeğin
Sergi İzle / Watch Exhibition

Sertap Yeğin 1974 yılında Erzurum’da doğdu. 1999 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2003 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans programını tamamladı.
Sanatçı, Ulusal ve Uluslararası Çalıştaylarda ve karma sergilerde yer almıştır. Halen çalışmalarını Bursa’da ki atölyesinde sürdürmektedir.
Ödüller:
5. Şefik Bursalı Resim Yarışması Başarı Ödülü
14. Kalp Vakfı Resim Yarışması Mansiyon Ödülü

1974 – Sertap Yeğin was born in Erzurum
1999 – Graduated from Uludag University, School of Education, Art Education Department with a BA in Art Education, in Bursa
2003 – Received his MA in Painting from Mimar Sinan University, School of Fine Arts in Istanbul
The artist participated in national and international workshops. Currently, works in his art studio.
Awards:
Success Award, 5th Sek Bursali Painting Competition.
Mention, 14th Heart Foundation, Painting Competition.

ESERLER / ARTWORKS