Sümeyye Yuşan
Sergi İzle / Watch Exhibition

Sümeyye Yuşan, 1993 yılında Bursa’da doğdu. İlkokul ve lise öğrenimi  Bursa’da tamamladı. Aldığı resim eğitiminden sonra 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel iletişim Tasarımı bölümünü kazandı. 2015 yılında mezun oldu. Suluboya ve mürekkep teknikleri üzerinde kendini geliştirerek, kentsel yapılara olan ilgisini çizdiği resimlerle  bütünleştirmiştir. Eğitim hayatına ara vererek bağımsız olarak çalışmalarına devam etmektedir.  14 Ekim 2016 tarihinde Galeri Soyut’ta “Kentsel Çizimler” adlı ilk kişisel sergisini açmıştır.

Yuşan, kendi gözünden gördüğü dış dünyayı yorumlarken çalışmalarında realizm ve perspektifi ön planda tutmuştur. Kentsel çizimler üzerinde yoğunlaşan sanatçı; hayatların, mimari yapıların ardında gizlendiğini düşünmektedir. Kentleşmenin var ettiği karmaşayı vurgulamak ve detayların derinliğine çekmek için bu konsept üzerinden ilerleyen Yuşan, gerek Türkiye’den gerekse yurt dışından bir çok yapıları ve şehirleri resmetmiştir. Sanatçı, bazı  çalışmalarında metropol hayatın büyüsünü aza indirgemek ve dikkat çekmek için 3.5 cm’lik ölçülere çalışarak şehirleri minimalist ölçüde küçültmüştür.

Sümeyye Yuşan was born on 1993 in Bursa. She completed elementary and high school education in Bursa. After she got training in art education, she attended Sakarya University Fine Arts Faculty, The Department Of Visual Communication Design in 2011. She graduated in 2015. While she develop watercolor and ink techniques herself, she has integrated the interest of urban structure with paint of drawn. By having a break her education, she continues to work as a freelancer.

While Yuşan commented to external world seen for herself, she had prioritized realism and perspective on her work. The artist who concentrated urban illustrations thought that the life had been hidden back of the architecture. Yuşan had drawn a lot of architectural structure and cities from Turkey also outland on this conceptto emphasize chaos which made by urbanization and pull the depth of details. Aim of minimizing the magic of metropolitan life and taking attention, the artist sometimes had been worked on 3.5 cm size so making smaller cities with minimalist criteria.

BB

ESERLER / ARTWORKS