AYŞE CANBOLAT

” BİR-İM | ONE-SIGN “
 22 Haziran – 11 Temmuz 2018      C Salonu

Galeri Soyut, 22 Haziran – 11 Temmuz 2018 tarihleri arasında Ayşe Canbolat’ın “Bir-İm” isimli ikinci kişisel seramik sergisini sanatseverlerle ile buluşturuyor.
Gallery Soyut brings together Ayşe Canbolat’s 2nd solo ceramic exhibition named “One-Sign”, the dates between June 22th and July 11th with art lovers.

Çamurla Hikayeler Anlatmak…

Toplumsal cinsiyetle ilgili girift ilişkiler özellikle Foucault’dan bu yana kimi sanatçıların sorunsallaştırdığı bir kavram olmuştur. Genel tablo içinde, henüz berraklaşmamış bu konuya netlik ayarları yapmaya devam eden ve hala bunun üzerine çalışan sanatçılar var. Aslında tüm bu sanatçılar, kadının ezilişine, silikleştirilmesine, ataerkil düzenin dışında tutulmasına ve “öteki” olarak bakılmasına dair bir görüşün ve olgunun tarihine hem ezici bir giriş yaparlar hem de ciddi görsel kanıtlar sunarlar.

Ayşe Canbolat da, kendine has minimalist bakışıyla bu kavramı derinleştiriyor. Yapıtlarında, bedenin geometrisi organik bir benzetiyle sorunun doğrudan kendisine dahil oluyor. Anlatım dili olarak ise, simgesel ve grafiksel bir yaklaşım hakim. Belki de bu anlatım biçiminin seçiminde sanatçının asıl amacı, kadına dair temel bir epistemeye dikkat çekmek istemesidir. Yapıtlardaki her bir birim bu epistemeye katkıda bulunuyor. Üçgen ve küresel formlar yapıtlara hakim görünüyor. Üçgenler çoğu zaman negatif ve pozitif yüzeylerle gösterilmiş. Üçgen kadına dair özel bir geometrik biçim, ayrıca, burada serginin bütünsel çerçevesini de çiziyor. Öte yandan, sanatçı, formdaki yalınlığı, renk skalasını minimum düzeye indirgeyerek daha da netleştirir. Siyah ve beyazın zıtlığı, kırmızının kadınsı dışavurumu ve toprak rengi… tıpkı Demeter mitinde olduğu gibi… sanatçı kadını toprakla bütünleştiriyor. Kadına özgü tüm bu üçgen ve küresel birim tekrarları görsel coşkuyu arttırırken, onun kırılganlığına da dikkat çekiyor. Her birim, benzer özellikler taşısa da farklı ve sayısız kadın hikâyelerine gönderme yapıyor. Aslında Virginia Woolf’a katılmamak mümkün değil: “kadın farklıdır…” Canbolat, bir anlamda Woolf’un tezini geliştirir: kadın farklı gözlerle görür, her şeyden önce cinsiyeti farklıdır, farklı eğilimleri ve değerleri vardır. Sanatçı, yapıtlarında kadını özel kılan tüm bu öğeleri adeta kutsallaştırıyor, öte yandan bu farklılığa olan yaklaşımın ataerkil perspektif içinde algılanışını tahrip edici ve saygısız buluyor.

Canbolat’ın kadınlarını birer cazibe nesnesi olarak görmeyiz, ya da tam tersi bir hissi yakalamayız, yani kimi feminist sanatçıların anlatımında olduğu gibi, özellikle kadın bedenine karşı bir tiksinti de duymayız. Yalın ve duru bir ifadeyle, “im”ler kadına ve bütününde de bir anlatıya bürünür. Prehistorik ve mitolojik bir referansla her biri çağdaş formlara dönüşür, sadeleşir. Aslında sadeleştirilen sadece form değildir. Bir anlamda içerik de yalınlaşır. Çamurun, genel ifadeyle seramiğin tanıdık plastiğinin ötesinde, daha çok beyazın hâkimiyetinde “saflık” sorgulanır. İzleyici bir bakıma biraz hazırlıksız yakalanır. Sanatçı, klasik cinsiyetçi bir yaklaşım da izlemez. Kadın üzerine bir metin kurarken, erkeği daha pasif konumda bırakır, ancak, erkeği lanetlemez. Kadının erkekle eşit olduğu söylemine takılı kalmaktan çok kendi varlığını ortaya koyma fikrinden yola çıkar. Dolayısıyla, sanatçının post-feminist bir yaklaşım sergilediği ifade edilebilir.

Canbolat, izleyiciye bir yandan yapıtların huzurlu sadeliğinde estetik bir haz sunarken, bir yandan da kadının ötekileşme sürecine ilişkin pasif kabul durumuna olan yatkınlığını içerler ve ayrıca, farklılığı kendisinin denetlemesine izin verecek entelektüel ve fiziksel anlamda yaklaşımlar geliştirmeye daha az yatkın olmasını da eleştirir. Tıpkı sanatçının yapıtlarının anlatım dili gibi, kadın,  temel anlamda “kadın” olarak değerli olmanın bilincine varmalıdır. Bu sergideki hiç bir iş devasa boyutta değildir. Sanatçı, kadınların, erkekleri olduğundan büyük gösteren gözlükler takmayı bırakmalarını önerir. Yeni bir bakış sunar. Toplumda “bir”i olmanın altını birimlerle çizer. Sanatçı ısrar eder… çünkü, 21. yüzyılda bile kadının varlığını tehdit eden süreçler enformel alt-metinler olarak ne yazık ki devam eder.

Nevin YALÇIN BELDAN – Haziran 2018

1982 Adana doğumlu Ayşe CANBOLAT, seramik eğitimine 1996 yılında Seyhan Anadolu Kız Meslek Lisesi, Seramik Bölümü’nde başladı. 2002 yılında başladığı Çukurova Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde 3 yıl lisans eğitimi aldıktan sonra, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında İspanya’nın Valencia şehrinde Universidad Politechnico de Valencia Üniversitesi’nde bir yıl süre ile Sokrates-Erasmus öğrencisi olarak öğrenim gördü ve 2006 yılında Çukurova Üniversitesi’nde lisans derecesini alarak mezun oldu. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Seramik Ana Sanat Dalı’nda “Seramik Şekillendirme Yöntemlerinde Tornanın Kullanımı ve Seramik Tornalar” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamlamış, 2016 yılında “Çağdaş Seramik Sanatında Simgesel Anlatımlar” başlıklı teziyle Sanatta Yeterlik derecesini almıştır. 2013 yılında Çukurova Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı çalışma hayatına, halen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümünde öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli karma sergi ve yarışmalarda eserleri sergilenen Canbolat’ın seramik alanında bir ödülü ve bir kişisel sergisi bulunmaktadır.

1982 Ayşe CANBOLAT born in Adana started her ceramic education at Seyhan Anatolian Vocational High School, Ceramic Department in 1996. After graduating from Çukurova University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics, where she started her studies in 2002, she studied at the Universidad Politechnico de Valencia University in Valencia, Spain for one year as a Socrates-Erasmus student in 2005-2006 academic year. and graduated in 2006 with a degree in Cukurova University. In 2007, she completed her Master’s thesis entitled “Usage of Turning and Ceramic Turning in Ceramic Shaping Methods” at Anadolu University, Institute of Fine Arts, Ceramics Main Art Department. In 2016, she received PhD degree under the title of “Symbolic Expressions in Contemporary Ceramic Art”. She has been working as an assistant professor at Muğla Sıtkı Koçman University, Bodrum Fine Arts Faculty, Department of Ceramics as a lecturer at Çukurova University in 2013. Canbolat, which exhibits her works in various group exhibitions and competitions both domestically and abroad, has a reward in ceramics field and a personal exhibition.

Sayfadaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için, eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. When you click on the images on the page, you can view it in large size. You can contact us by e-mail, phone (90 312 438 86 70) or by using the form under the page to specify information about the work you are interested in.

Gönder

Sayfadaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için, eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz. When you click on the images on the page, you can view it in large size. You can contact us by e-mail, phone (90 312 438 86 70) or by using the form under the page to specify information about the work you are interested in.

İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için formu doldurabilirsiniz

Adınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Eser Kodu (Örnek: he1502-11)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız