Engin KORKMAZ Resim Sergisi

“ÖNERMELER”

9 – 28 Ocak 2015

A

Engin Korkmaz sanat anlayışını şöyle ifade etmektedir:

‘’Benim için resim hayatı çevreleyen karmaşık düzenin bir yansıması ve fark yaratabilme mücadelesidir. Hayatı anlamlılaştırabilmek için yaratıcı düşüncenin yardımı ile yaşam alanını yeni baştan kurgulama mücadelesinin plastik bir yansımasıdır diyebilirim. Yaratıcı düşüncenin temelini ise, içimde önceden kurgulamadığım anlık, değişken duygu ve sezilerin oluşturduğunu söyleyebilirim.
Resim adına yaşam dediğimiz bu kaotik duruma ve bir türlü içselleştiremediğim karmaşaya karşı, rastlantıların olanaklarından da yararlanarak yeni bir düzen oluşturabilme mücadelesinin, tuval yüzeyindeki yansımalarıdır benim için.’’

Bilindiği gibi hayatta gerek soyut gerekse somut her şey karşıtı ile vardır. Karşıtların mükemmel bir uyum içinde olduğu kainat ise döngüsel bir tekrarla devam etmektedir. Doğada var olan karşıtları karşısına alan her insan hayatını aklı ve duyguları ile düzenlemek zorunda kalır. Aslında mükemmel bir düzenin var olduğu bir çevrede yaşayabilmek için yada varlığını devam ettirebilmek için yeni bir düzen gereksinimidir bu… Engin KORKMAZ’ın resimlerinin içeriğinin temelinde aralarındaki yapısal zıtlığın tavan yaptığı figüratif ve figüratif olmayan öğeler yer almaktadırlar. İlk bakışta dikkat çeken iki zıt nitelikteki görsel öğe gurubunun hangisinin ön plan yada geri planda olduğunu anlamak sanatçının eserlerinde insan hayatına öykünerek kullandığını düşündüğüm “denge ilkesi” nedeniyle oldukça zordur. Figüratif ve figüratif olmayan öğelerin birbirine eşit hiyerarşik yapısı ile yakalanan denge resimlerin içeriğinde var olan zengin renk ve biçim çeşitliliğini düzenleyen kurgusal anlayışın temelini yada yapı taşını oluşturmaktadır. Duyguların esnek ve özgür niteliği ile biçimlenen oldukça hareketli organik biçimler alt biçim gruplarını, alt biçim grupları ise bir yada birden fazla biçim temel biçim yapılarını oluşturmaktadır. Oldukça disiplinli çizgisel yaklaşımın ön plana çıktığı stilize biçim tekrarlarından oluşan kurgusal yapıda akıl temelli bir düzenleme anlayışı ön plana çıkmaktadır. Geometrik yapıdaki biçim tekrarlarından oluşan örüntü içinde yer alan simgeleşmiş figüratif detaylar bazen resmin ilgi merkezini oluşturmakla birlikte her zaman resmin biçimsel düzenleme anlayışına kavramsal özellik eklemekte ve resimle gerçek hayat arasında sağlam bir köprü görevini üstlenmektedirler.

Sanatçı eserlerinde, oldukça karmaşık insan hayatını düzenleme formülünün içeriğinde her zaman var olan “akıl” ve “duygu” temelli iki yaklaşımı kendine özgü bir anlayışla kullanarak çağdaş bir anlatım dili oluşturmuştur. Engin KORKMAZ, hayatın devamlılığının temeli olan zıtlık ile “kaosun” yerine oldukça dengeli olmakla birlikte öz kültürümüze yabancı olmayan bir uyumlu bütün oluşturmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Şinasi İŞLER
Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi

Aşağıdaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için:
Eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için formu doldurabilirsiniz

Adınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Eser Kodu (Örnek: he1502-11)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız