Enis AKTAŞ Resim Sergisi

8 – 27 Şubat 2008

A

1956’da Ankara’da doğan Enis Aktaş; 1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1990`da Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nde yüksek lisans yaptı. 2000 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nde Öğretim Görevlisi olarak başladığı görevinden 2007 yılında emekli oldu.

Türk resminde, yeni bir gelişme, “yeni-dışavurumcu” sanat eğilimi 1980′ lerde başlamıştır. Var oluş sorununa ve simgesel anlatıma yönelen bireysel yaklaşımlar, özgün biçimlendirmeler ve baskın renkler, resim sanatımıza yeni bir dinamizm getirmiştir.

İnsanın içsel yaşamındaki karmaşayı; toplumsal içerikli konuları, korkuyu, şaşkınlığı, duygusal coşkuyu, gerilimleri, kadının yaşama karşı direnişinin ve var oluş çabasının sorunlarıyla; renk duyarlılığının ve duyguların işlendiği mekanlarla özdeşleşen figürsel soyutlamaları görürüz.

Yorumlarında, çıkmazların geniş renkli resim alanlarından çevreye yayılan, lekeler görürüz. Bu lekelerde sorgulamalar, estetik endişelerle içi içe resmedilmiştir. Eserlerinde lekesel ve çizgisel değerler iç içe kullanılır. Kendisini ve sanat anlayışını sadece ve sadece eserlerindeki anlatımı ile ifade eder. Yorumlamayı eserin izleyicisine bırakır. Bu özgün yapıtlarıyla 80’li kuşağın ressamlarından Enis Aktaş’ ın eserlerinin “yeni-dışavurumcu” akımının gelişmesine büyük katkıda bulunduğu gerçeği inkar edilemez.

27 Kişisel sergi gerçekleştirmiş olan Enis Aktaş, birçok yarışmalı ve karma sergilere katıldı. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği üyesi olan sanatçının, resmi ve özel koleksiyonlarda çok sayıda eseri bulunmaktadır.

Aşağıdaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için:
Eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için formu doldurabilirsiniz

Adınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Eser Kodu (Örnek: he1502-11)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız