KİREMİT SANAT İNİSİYATİFİ

“Uzaktan Kumanda / Remote Kontrol”

16 Haziran – 12 Temmuz 2017 / Açılış: 16 Haziran Cuma Saat: 18.00-20.00 / Yer: A&B Salonu

Kiremit Sanat İnisiyatifi, ‘Uzaktan Kumanda’ isimli resim sergisi ile 16 Haziran – 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Galeri Soyut AB salonlarında izleyici ile buluşuyor. Sergide yer alacak sanatçılar arasında Ali Özhan Güneş, Ali Karakoç, Cengizhan Konuralp, Eren Çağdaş Karasu, Hilmi Can Özdemir, Merve Kurt ve Şeyma Başaran bulunuyor.
The Kiremit Art Initiative is meeting with the audience in Gallery Abstract AB halls between June 16th and July 12th, 2017 with the exhibition named ‘Remote Control’. Ali Özhan Güneş, Ali Karakoç, Cengizhan Konuralp, Eren Çağdaş Karasu, Hilmi Can Özdemir, Merve Kurt and Şeyma Başaran are among the artists who will be on display.

UZAKTAN KUMANDA

Günümüz sanatı birçok açıdan bir devşirme alanı haline gelmiş durumdadır. Bu türlü devşirme biçimleri, gözetim toplumunda iletişim aplikasyonlarının yarattığı anlık algılama biçimlerinden kaynaklanan ve sürekli kendisini yeniden üreten geçici bir estetik anlayışa yol açmıştır. İmge sorunu artık, 20. Yüzyılın başından bu yana durduğu yerden kaymış, merkezi belirli olamayan, hayatın tüm alanlarında hiçbir dönemde olmadığı kadar hızla gezinen, coğrafyasını kaybetmiş bir şeye dönüşmüştür. Fakat bu sorunun sanatın pratik alanı içinde başka başka merkezler yaratması, Post-modern kültür tarihinde görülmediği kadar kapsayıcı bir seviyede her alanda görülmektedir. “Uzaktan Kumanda” sergisi bu eksende, sistemin suç ortağı olarak konumlanmaktadır.

“Uzaktan Kumanda”, yedi genç sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu Kiremit Sanat İnisiyatifi’nin ilk proje sergisidir. Sanatçıların bu sergide doksanlı yılların kimliğinden, sosyal sınıflarından, politik konumundan, kültüründen, kişisel pratiklerinden sağımlayarak ortaya koyduğu üretimleri, rol üstlenme ya da gündem yaratmadan öte kavrama eğilimine işaret etmektedir.

İnisiyatif sanatçılarından Ali Karakoç’un günümüz ile öncesini anlamlandırmaya yönelik işleri, mimari ve iktidar ikililiğinin kent bozgunluğuna evrilmesini, yıkım ile işaret etmektedir. Genelde birbirine benzemeyen, sergiden sergiye değişen, tek bir fikre değil de birçok şeye dayanan ancak bir iktidar teması sürekliliği barındıran işleriyle Ali Özhan Güneş, bu sergide Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir yakımı hatırlatmaktadır. Cengizhan Konuralp, maske ve şapka imgelerini, belleklerde yer etmiş sahnelerle gündelik yaşam ve sosyo-politik kimlikler ile çağrışımlarını sorgulamaktadır. Var oluş ve yok oluş kavramlarıyla siyasal-toplumsal geçmişe ve güne dikkat çeken Çağdaş Karasu, bu sergide siyasetin toplum üzerinde yarattığı kin ve nefret taraftarlığından ve kişisel pratiğinde yer alan Western imgesi ile aile kavramına dikkat çekmektedir. Hilmi Can Özdemir, toplumsal yapıların bireyler üzerindeki kültürel değişimlerini, yaşamlarını etkileyen depresif kavramları, doksanların sosyal, kültürel yaşam tarzlarını ele almaktadır. 1991 yılında ölümüyle müzik dünyasını susturan Freddie ile arasında kurduğu yaşamsal bağı tuvaline yansıtan Merve Kurt, portre resimlerinde kendi var oluşu göstermektedir. 90’ lı yıllarda Türkiye’de Liberalizm, Sanat, Meta kavramlarını eserlerinde inceden ele alan Şeyma Başaran, izleyici ve eser arasındaki kutsallığa dikkat çekmektedir.

Sergideki yedi sanatçı; Ali Karakoç, Ali Özhan Güneş, Cengizhan Konuralp, Çağdaş Karasu, Hilmi Can Özdemir, Merve Kurt ve Şeyma Başaran kişisel pratiklerinden, sosyal sınıflardan, tarihten, bugün den, kimliklerden, kültürlerden beslenmektedir. Farklı sekansların ağırlıklı olarak öne çıktığı çalışmalar, bütünde izleyici arasında duygusal ve içten bir iletişimi kurmayı amaçlamaktadır.

Ali Özhan GÜNEŞ
Doğum Tarihi/Yeri: 1982/Gaziantep

Lisans: 2007, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans: 2011, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü Sanatta Yeterlik: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü (Halen)

Ödül/Sergileme:

2015 Rotary Sanat Yarışması (Katalog),  2010 34. DYO Resim Yarışması (Sergileme)

Kişisel Sergiler:

2014 Aldanış, Galeri Soyut / ANKARA, 2013 Cenneti Dikizlerken, Teşvikiye Sanat Galerisi, İSTANBUL,

2012 Daha Fazla İzle Beni!, Teşvikiye Sanat Galerisi, İSTANBUL,  2011 Görülme Arzusu, Galeri Soyut, ANKARA ,

2009 Tanık, Galeri Soyut, ANKARA

Ali KARAKOÇ
1993 yılında Kırşehir’de doğan Ali Karakoç, 2012 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olarak, aynı yıl Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanmıştır. Bu süre içerisinde karma sergilere katılmıştır. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışmalarını Eskişehir’deki atölyesinde sürdürmektedir.

Cengizhan KONURALP

1994’de Trabzon’da doğan Konuralp, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden 2012’de mezun olmuştur. Aynı yıl içerisin de Eskişehir Anadolu Üniversitesi GSF Resim Bölümü’ne Lisans öğrencisi olarak girmeye hak kazanan Konuralp Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2017’de mezun olmuştur. Çalışmalarına halen daha Eskişehir de devam etmektedir.

Eren Çağdaş KARASU

1993 Ankara doğumlu olan Karasu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitimine başlamıştır. 2017 de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışmalarına Eskişehir’ deki atölyesinde devam etmektedir.

Hilmi Can ÖZDEMİR

1995 yılında Eskişehir’de doğan Özdemir, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitimine başlayan Özdemir, 2017’de mezun olmuştur. Çalışmalarına Eskişehir’ de sürdürmektedir.

Merve KURT

1993, Denizli doğumlu olan Kurt, Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olmuş, 2011 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2017’de mezun olmuştur. Çalışmalarını Eskişehir’de sürdürmektedir.

Şeyma BAŞARAN

1996, Eskişehir doğumlu olan Başaran, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’ndan ödülü bulunan sanatçı Eskişehir’deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Bilgi / Info

Kiremit Sanat İnisiyatifi, ‘Uzaktan Kumanda’ isimli resim sergisi ile 16 Haziran – 12 Temmuz 2017 tarihleri arasında Galeri Soyut AB salonlarında izleyici ile buluşuyor. Sergide yer alacak sanatçılar arasında Ali Özhan Güneş, Ali Karakoç, Cengizhan Konuralp, Eren Çağdaş Karasu, Hilmi Can Özdemir, Merve Kurt ve Şeyma Başaran bulunuyor.
The Kiremit Art Initiative is meeting with the audience in Gallery Abstract AB halls between June 16th and July 12th, 2017 with the exhibition named ‘Remote Control’. Ali Özhan Güneş, Ali Karakoç, Cengizhan Konuralp, Eren Çağdaş Karasu, Hilmi Can Özdemir, Merve Kurt and Şeyma Başaran are among the artists who will be on display.

3D SANAL GERÇEKLİK TURU

Basın Bülteni

UZAKTAN KUMANDA

Günümüz sanatı birçok açıdan bir devşirme alanı haline gelmiş durumdadır. Bu türlü devşirme biçimleri, gözetim toplumunda iletişim aplikasyonlarının yarattığı anlık algılama biçimlerinden kaynaklanan ve sürekli kendisini yeniden üreten geçici bir estetik anlayışa yol açmıştır. İmge sorunu artık, 20. Yüzyılın başından bu yana durduğu yerden kaymış, merkezi belirli olamayan, hayatın tüm alanlarında hiçbir dönemde olmadığı kadar hızla gezinen, coğrafyasını kaybetmiş bir şeye dönüşmüştür. Fakat bu sorunun sanatın pratik alanı içinde başka başka merkezler yaratması, Post-modern kültür tarihinde görülmediği kadar kapsayıcı bir seviyede her alanda görülmektedir. “Uzaktan Kumanda” sergisi bu eksende, sistemin suç ortağı olarak konumlanmaktadır.

“Uzaktan Kumanda”, yedi genç sanatçının bir araya gelerek oluşturduğu Kiremit Sanat İnisiyatifi’nin ilk proje sergisidir. Sanatçıların bu sergide doksanlı yılların kimliğinden, sosyal sınıflarından, politik konumundan, kültüründen, kişisel pratiklerinden sağımlayarak ortaya koyduğu üretimleri, rol üstlenme ya da gündem yaratmadan öte kavrama eğilimine işaret etmektedir.

İnisiyatif sanatçılarından Ali Karakoç’un günümüz ile öncesini anlamlandırmaya yönelik işleri, mimari ve iktidar ikililiğinin kent bozgunluğuna evrilmesini, yıkım ile işaret etmektedir. Genelde birbirine benzemeyen, sergiden sergiye değişen, tek bir fikre değil de birçok şeye dayanan ancak bir iktidar teması sürekliliği barındıran işleriyle Ali Özhan Güneş, bu sergide Türkiye Cumhuriyeti tarihinde unutulmayacak bir yakımı hatırlatmaktadır. Cengizhan Konuralp, maske ve şapka imgelerini, belleklerde yer etmiş sahnelerle gündelik yaşam ve sosyo-politik kimlikler ile çağrışımlarını sorgulamaktadır. Var oluş ve yok oluş kavramlarıyla siyasal-toplumsal geçmişe ve güne dikkat çeken Çağdaş Karasu, bu sergide siyasetin toplum üzerinde yarattığı kin ve nefret taraftarlığından ve kişisel pratiğinde yer alan Western imgesi ile aile kavramına dikkat çekmektedir. Hilmi Can Özdemir, toplumsal yapıların bireyler üzerindeki kültürel değişimlerini, yaşamlarını etkileyen depresif kavramları, doksanların sosyal, kültürel yaşam tarzlarını ele almaktadır. 1991 yılında ölümüyle müzik dünyasını susturan Freddie ile arasında kurduğu yaşamsal bağı tuvaline yansıtan Merve Kurt, portre resimlerinde kendi var oluşu göstermektedir. 90’ lı yıllarda Türkiye’de Liberalizm, Sanat, Meta kavramlarını eserlerinde inceden ele alan Şeyma Başaran, izleyici ve eser arasındaki kutsallığa dikkat çekmektedir.

Sergideki yedi sanatçı; Ali Karakoç, Ali Özhan Güneş, Cengizhan Konuralp, Çağdaş Karasu, Hilmi Can Özdemir, Merve Kurt ve Şeyma Başaran kişisel pratiklerinden, sosyal sınıflardan, tarihten, bugün den, kimliklerden, kültürlerden beslenmektedir. Farklı sekansların ağırlıklı olarak öne çıktığı çalışmalar, bütünde izleyici arasında duygusal ve içten bir iletişimi kurmayı amaçlamaktadır.

Öz Geçmişler

Ali Özhan GÜNEŞ
Doğum Tarihi/Yeri: 1982/Gaziantep

Lisans: 2007, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans: 2011, Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü Sanatta Yeterlik: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü (Halen)

Ödül/Sergileme:

2015 Rotary Sanat Yarışması (Katalog),  2010 34. DYO Resim Yarışması (Sergileme)

Kişisel Sergiler:

2014 Aldanış, Galeri Soyut / ANKARA, 2013 Cenneti Dikizlerken, Teşvikiye Sanat Galerisi, İSTANBUL,

2012 Daha Fazla İzle Beni!, Teşvikiye Sanat Galerisi, İSTANBUL,  2011 Görülme Arzusu, Galeri Soyut, ANKARA ,

2009 Tanık, Galeri Soyut, ANKARA

Ali KARAKOÇ
1993 yılında Kırşehir’de doğan Ali Karakoç, 2012 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olarak, aynı yıl Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü kazanmıştır. Bu süre içerisinde karma sergilere katılmıştır. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışmalarını Eskişehir’deki atölyesinde sürdürmektedir.

Cengizhan KONURALP

1994’de Trabzon’da doğan Konuralp, Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden 2012’de mezun olmuştur. Aynı yıl içerisin de Eskişehir Anadolu Üniversitesi GSF Resim Bölümü’ne Lisans öğrencisi olarak girmeye hak kazanan Konuralp Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2017’de mezun olmuştur. Çalışmalarına halen daha Eskişehir de devam etmektedir.

Eren Çağdaş KARASU

1993 Ankara doğumlu olan Karasu, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitimine başlamıştır. 2017 de Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışmalarına Eskişehir’ deki atölyesinde devam etmektedir.

Hilmi Can ÖZDEMİR

1995 yılında Eskişehir’de doğan Özdemir, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde eğitimine başlayan Özdemir, 2017’de mezun olmuştur. Çalışmalarına Eskişehir’ de sürdürmektedir.

Merve KURT

1993, Denizli doğumlu olan Kurt, Hakkı Dereköylü Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olmuş, 2011 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden 2017’de mezun olmuştur. Çalışmalarını Eskişehir’de sürdürmektedir.

Şeyma BAŞARAN

1996, Eskişehir doğumlu olan Başaran, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Resim Bölümü’nde son sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürmektedir. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması’ndan ödülü bulunan sanatçı Eskişehir’deki atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Katalog

Aşağıdaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için:
Eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için formu doldurabilirsiniz

Adınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Eser Kodu (Örnek: he1502-11)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız