Necmettin ÖZLÜ Resim Sergisi

“Işık – Madde – Varlık”

26 Şubat – 17 Mart 2010

A

1950 yılında Trabzon’da doğan sanatçı, 1967’de Trabzon Lisesini 1972’de  Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni bitirmiştir.1972 yılı sonunda Devlet bursu ile gittiği Paris’te 1978 yılına kadar öğrenimine devam ederek doktora derecesi almıştır.1979 yılında Ege Üniversitesi’nde asistan olarak çalışmış ve Cezayir Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde doçent olarak   görev yapmıştır.1987 yılına kadar Cezayir’de kalan sanatçı profesyonel

resim çalışmalarına 1980 yılında orada başlamış ve ilk sergisini 1985 yılında açmıştır. Yerbilimleri alanındaki akademik kariyerine1987’de son vererek  serbest ressam olarak Ankara’da, daha sonra Brüksel’de çalışmaya başlamıştır. Şimdiye kadar Ankara, istanbul, İzmir, Cezayir, Brüksel, Gent, Paris ve New York’da 31 kişisel sergi açmış, pek   çok karma sergiye katılmıştır..Cezayir Güzel Sanatlar Müzesi ile yerli  ve yabancı kolleksiyonlarda pek çok eseri bulunmaktadır.UNESCO UPSD Türkiye Plastik Sanatcılar Derneği Üyesidir. Halen Paris’te yaşamaktadır.

…Özlü bir renkçidir. Renkle, tabloları oluşturan formları devamlı hareketli kılan, titreşimli, anaforlu bir derinlik yaratır. Yoğun olmakla birlikte hareketli de olan espas ritm kazanırken, kuvvetli bir enerjiyi hem barındırır hem yayar… – G.NADİN

…Bu eserleri bir cins “Düş Gördüren Sismografi” olarak tanımlamak yanlış olmaz… – A.KHATİBİ

…Cömert ve şaşaalı bir lirik soyutcu olan Özlü, ilhamını bulut oyunlarından ve tılsımlı bir yazının narin çevikliğinden alır. Sessiz tonlarda bulutlar, ay ışığını anımsatan bir fon üzerinde altın yazılar; tualin en küçük parseli bile kaçışa açık bir yoldur. Palet şıktır, yumuşak çizgiler, figüratife kaçmadan, imgelere dönüşmektedir. Her tablo, büyücü şehrazat’a yaraşır bir hikayedir… – A.NARDON

…Bir siluet halindeki gizemli figürler nesnenin katmanlarını belirleyen renk yüzeyleri arasında isteksizce belirirler. hangi zamana ve nereye aittir bu figürler? Onlar yaşamın belirsiz ve kaos dolu yüzünün hüzünlü insanlarıdır. Zamanın bilinmezliğinden gelen figürler, renk devinimleriyle soyut diagonal formları biçimleyen sanatçının resmine taşıdığı anlamlara kılavuzluk etmektedir… – D.ŞENER

…Her ayrıntının inceden inceye hesaplandığı, ilişkilerin bir bütünlük içinde çözümlendiği çok soğukkanlı bir tutum dikkatimizi çekiyor. Gördüğü nesnelerden, nesne ayrıntılarından anlamlar üretmeyi seven doğulu bir ermiş kisvesine bürünmüş gibidir Özlü; gördüklerini, biçimler ve renklere indirgeyerek, biçim ve renk açısından yorumlayarak sunar izleyiciye. Onun gördüğü nesnenin somut yanı değildir… – K. ÖZSEZGİN

…Sergiden içinde gerçek bir karakterin ortaya çıktığı genel bir izlenim yayılmaktadır. Şairin dediği gibi, Özlü’nün resmi “ ipek kadar yumuşak, ipek kadar kuvvetlidir”. İncelik, zerafet ve cömertlik bu eserlerde ölçülülük ve güçlülükle kaynaşır. İzlenim, his, heyecan ve ilksel atılımlar akıl ve kültür ile dengelenir. Bu ise Özlü’nün resmine armoni ve kalite katar… – M.BOUABDELLAH

…Resim sessizliğe adanmış bir sanattır. Hakkında konuşmaya gerek yoktur aslında… Sadece şunu söylemek isterim ki resim yapmak ölüp ölüp dirilmek gibi bir şeydir…Tablodan gözümüze ve beynimize ulaşarak görsel bir senfonik müzik oluşturacak  olan ışığın niteliğini hazırlamaktır resim yapmak. Tüm sesleri bastırıp sessizliği hakim kılmaktır… Dünyada benzeri olmayan bir varlığı ortaya koymak ve konuşmadan, dile dökmeden anlatmaktır, yapılmaya çalışılan. En çok korktuğum şey ise kendimi kopya etmek, tekrarlamaktır.

Aşağıdaki görsellere tıkladığınızda büyük boyutlu görüntüleyebilirsiniz. İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için:
Eserin altında yazan Eser Kodunu belirterek bizimle e-posta, telefon ( 0 312 438 86 70 ) veya sayfanın altında bulunan formu kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

İlgilendiğiniz eser ile ilgili bilgi almak için formu doldurabilirsiniz

Adınız (gerekli)

E-posta Adresiniz (gerekli)

Eser Kodu (Örnek: he1502-11)

Telefonunuz (gerekli)

Mesajınız